Nẹp chân tường PU LH161201

Nẹp chân tường PU LH161201

Tên mã: SP06032037696

Hoa tiết: Trơn

Kích thước: Trên 100mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .