Chỉ nẹp hoa văn PU LH110504

Chỉ nẹp hoa văn PU LH110504

Tên mã: SP04032057074

Hoa tiết: Có hoa văn

Kích thước: 50-100mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .