Chỉ nẹp trơn PU LH130401

Chỉ nẹp trơn PU LH130401

Tên mã: SP05032036950

Hoa tiết: Trơn

Kích thước: Dưới 50mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .