Chỉ nẹp trơn PU LH130701

Chỉ nẹp trơn PU LH130701

Tên mã: SP05032037095

Hoa tiết: Trơn

Kích thước: 50-100mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .