Mâm vòm PU LH221450

Mâm vòm PU LH221450

Tên mã: SP06032040003

Hoa tiết: Có hoa văn

Kích thước: Ø Trên 700mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .