Tấm trần PU LH246003

Tấm trần PU LH246003

Tên mã: SP06032052650

Hoa tiết: Trơn

Kích thước: Ø Dưới 700mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .