Phào trần hoa văn PU LH10095-Y2

Phào trần hoa văn PU LH10095-Y2

Tên mã: SP04032054489

Hoa tiết: Có hoa văn

Kích thước: Trên 200mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .