Phào trần hoa văn PU LH101004

Phào trần hoa văn PU LH101004

Tên mã: SP04032054771

Hoa tiết: Có hoa văn

Kích thước: Trên 200mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .