Phào trần hoa văn PU LH101901

Phào trần hoa văn PU LH101901

Tên mã: SP04032053502

Hoa tiết: Có hoa văn

Kích thước: 100-200mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .