Mâm trần PU LH208250

Mâm trần PU LH208250

Tên mã: SP06032039113

Hoa tiết: Có hoa văn

Kích thước: Ø Trên 700mm

Mời các bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi

. . . .